Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

ΠΑ.Σ.Ι.ΔΙ.Κ. - Φ.Ε.Κ. 1021/Β'/03-06-2015

Αθήνα, 10/06/2015

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ  

 

Σας ενημερώνουμε ότι στις 14 Μαΐου 2015, ο Υπουργός Υγείας κ. Παν. Κουρουμπλής υπέγραψε Υπουργική Απόφαση με την οποία καταργεί την παράγραφο της Υπουργικής Απόφασης του προηγούμενου Υπουργού Μ. Βορίδη, η οποία επέτρεπε στους παρόχους να εισπράττουν επιπλέον συμμετοχές από τους ασφαλισμένους για περιπτώσεις εξετάσεων υψηλής καινοτομίας, όπως ψηφιοποιημένες ακτινογραφίες, ψηφιοποιημένες μαστογραφίες.
   Η απόφαση αυτή δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 1021/Β’/ 03-06-2015 το οποίο και σας επισυνάπτουμε, προς ενημέρωση σας.

 

Φ.Ε.Κ. 1021/Β’/03-06-2015 (Μορφή pdf)
    
    Ο Πρόεδρος                                  Ο Γεν. Γραμματέας
Δρ Γεώργιος Βουγιούκας                         Ιωάννης Καραμηνάς
Ιατρός Ακτινολόγος                                  Βιοχημικός