Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

Π.Ε.Ε.ΒΙ. ''ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΣΤΗΝ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ''

Αγαπητοί συνάδελφοι

Ύστερα απο σχετικό ερώτημα της ΠΕΕΒΙ (ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ) προς τον ΕΟΠΥΥ  σχετικά με την εφαρμογή των περιορισμών συνταγογράφησης που αναφέρονται στην νέα Υπουργική απόφαση, ο ΕΟΠΥΥ μας έστειλε διευκρινιστική απάντηση(ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ), όπου εν κατακλείδι αναφέρει ότι μέχρι να πραγματοποιηθεί η εφαρμογή της δυνατότητας έκδοσης παραπεμπτικών με την ένδειξη «δεν αποζημιώνεται απο τον ΕΟΠΥΥ σε ιδιώτη πάροχο», είμαστε υποχρωμένοι να εκτελούμε όλα τα παραπεμπτικά ανεξαρτήτως αριθμού αναγραφομένων εξετάσεων, καθώς και ότι οι όποιες «κατευθυντήριες οδηγίες» του παραρτήματος Β της Υ.Α. δεν αφορούν τους εργαστηριακούς γιατρούς για την εκτέλεση των εξετάσεων.

Για την ενημέρωση

Ο Πρόεδρος                              Η  Γ.  Γραμματέας

Σπύρος Κραμποβίτης                  Μαρία  Καλαμάρη