Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

Π.Ι.Σ. ''΄Αδεια λειτουργίας για τα ιδιωτικά ιατρεία που λειτουργούσαν πριν από 10/4/2001''