Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

Π.Ι.Σ. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 21/11/2012 ΟΣΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΗ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ

Συνημμένο Αρχείο: