Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

Π.Ι.Σ. ΕΓΓΡΑΦΑ ''ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ΓΙΑ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ - ΑΠΑΝΤΗΣΗ Π.Ι.Σ.''