Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

Π.Ι.Σ. ''ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΙΣ ΜΕ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ''