Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

Π.Ο.Ε.ΔΗ.Ν. ''Η ΕΑΠ ανοίγει εκτάκτως 18-7-13 για πληρωμή Δεδουλευμένων Πρόσθετων Αμοιβών που έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος από την ΥΔΕ 30-7-13''

Συνημμένο Αρχείο: