Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

Π.Ο.Σ.Ε.Υ.Π.Ι.Κ.Α. Δελτίο τύπου-Συμμετοχή στην Πανελλαδική 48ωρη Απεργία που προκήρυξε η ΑΔΕΔΥ για Τετάρτη και Πέμπτη 18 & 19 Σπτεμβρίου 2013

Συνημμένο Αρχείο: