Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

Π.Ο.Σ.Ι.Π.Υ. Ενημέρωση για την καταχώριση των απαιτήσεων μας για τα προηγούμενα έτη

Αθήνα, 19/11/2012

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 

Σχετικά με την από 16/11/2012 ανακοίνωση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., σχετικά με την αποτύπωση/καταχώριση όλων των απαιτήσεων των παρόχων υγείας πριν την ίδρυση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.,  υπεβλήθησαν οι εξής ερωτήσεις  προφορικά και πήραμε τις σχετικές απαντήσεις, επίσης προφορικά.

Μας υποσχέθηκαν να αναρτήσουν και γραπτή επεξήγηση σύντομα.

1)     Εάν δεν υπάρχει Α.Π.Υ , επειδή ο  ΚΒΣ δεν υποχρεώνει τα φυσικά πρόσωπα να παρέχουν ΑΠΥ με την υποβολή αλλά με την είσπραξη τι θα καταχωρείται στο πεδίο;

       Απάντηση :Το πεδίο θα μένει κενό και θα σημειώνεται η σχετική παρατήρηση.

 

2)     Τι γίνεται εάν λείπει  ο αριθμός πρωτοκόλλου;

       Απάντηση :Θα μένει κενό και στην παρατήρηση θα γράφεται ο λόγος

 

3)     Οι μη πιστοποιημένοι, επειδή επέλεξαν να μη συμβληθούν με τον ΕΟΠΥΥ  και όσοι βγήκαν εν τω μεταξύ  στην σύνταξη και δεν έχουν κλειδάριθμο για την καταχώριση των παραπεμπτικών τους στο e-ΔΑΠΥ τι θα κάνουν;

Απάντηση :Δεν υπάρχει επί του παρόντος Θα υποβληθεί εγγράφως σχετικό   ερώτημα προς τον πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ και θα ενημερωθείτε.

 

4)     Ποια ταμεία αφορά η εγκύκλιος;

      Απάντηση : ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ-ΟΑΕΕ-ΙΚΑ-ΟΓΑ-ΤΑΥΤΕΚΩ-ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ

Για τις οφειλές πριν της 31/12/2011, ενώ θα συμπεριληφθεί και ο Δεκέμβρης του 2011 που υπεβλήθη το 2012.

5)     Για όσα ποσά έχουν εκχωρηθεί, θα πραγματοποιηθούν καταχώρισεις στο σύστημα σαν απαιτήσεις;

 

   Απάντηση :Θα περιλαμβάνονται στις δηλώσεις και θα συμπληρώνεται το σχετικό πεδίο ότι έχουν εκχωρηθεί και που έχουν εκχωρηθεί.

 

       Ο Πρόεδρος                                     Ο Γεν. Γραμματέας

Λ. Αναγνώστου                                        Ι. Κλεινάκης