Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

Πρέπει να δοθεί το 90% ως προκαταβολή και τα υπόλοιπα ποσά με το πέρας της ενταλματοποίησης και μέχρι να αποκατασταθεί το θέμα του κουρέματος στο οποίο ο ΙΣΑ είναι αντίθετος

Δημοσιεύθηκε Παρασκευή, 01 Φεβρουαρίου 2013

Προς τον

Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Κύριο Μ. Σαλμά

 

Αθήνα, 1-2-2013

                                                                               ΑΠ

ΘΕΜΑ: «Πρέπει να δοθεί το 90% ως προκαταβολή και τα υπόλοιπα ποσά με το πέρας της ενταλματοποίησης και μέχρι να αποκατασταθεί το θέμα του κουρέματος στο οποίο ο ΙΣΑ είναι αντίθετος»

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών συνεχίζει τον αγώνα για τη διεκδίκηση του αυτοδίκαιου δικαιώματος των γιατρών ώστε να αποπληρωθούν για τα δεδουλευμένα που τους οφείλει το κράτος και χωρίς να γίνει το επιχειρούμενο κούρεμα. Ο ΙΣΑ ζητά μέχρι να ολοκληρωθεί η εκκαθάριση των ενταλμάτων να καταβληθεί ως προκαταβολή το 90% και τα υπόλοιπα ποσά με το πέρας της ενταλματοποίησης, όπως προβλέπεται στην διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 24 του Ν. 3965/2011.

Είναι σαφές ότι το κούρεμα πρέπει να είναι πολύ μικρότερο του ανακοινωθέντος, διότι πρόκειται για ποσά δεδουλευμένα 3 χρόνων για τα οποία οι γιατροί έχουν ήδη αποδώσει στο κράτος απόδειξη παροχής υπηρεσιών προ πολλού και χωρίς να πληρωθούν, έχουν ήδη φορολογηθεί για τα ποσά αυτά «είσπραξης».

Εκ των ως άνω λεχθέντων συνάγεται το συμπέρασμα ότι πρέπει να προβείτε άμεσα στη καταβολή του 90 % ως προκαταβολή μέχρι να επιλυθεί το σοβαρότατο ζήτημα του κουρέματος, διότι οι ιατροί δεν θα δύνανται να συνεχίσουν να παρέχουν τις ιατρικές τους υπηρεσίες , έχοντας πλέον επί τριετία επιβαρυνθεί το κόστος λειτουργίας των ιατρείων τους , χωρίς αμοιβή και έχοντας φτάσει σε όρια που θέτουν σε κίνδυνο τον ίδιο τον βιοπορισμό τους.

Κατόπιν των ανωτέρω, ζητούμε να προβείτε στις οφειλόμενες ενέργειες.

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ