Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

Π.Φ.Σ. ''ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ ΤΟ Φ.Ε.Κ. ΜΕ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗ ΘΕΤΙΚΗ ΛΙΣΤΑ''

Δημοσιεύτηκε το Φ.Ε.Κ. που αναφέρεται στην τιμολόγηση φαρμάκων, την ένταξή τους στη θετική λίστα, την αποζημίωση στην περίπτωση ύπαρξης ή μη γενοσήμου, κ.λπ.

 

Συνημμένο Αρχείο: