Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΜΕ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ