Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ''Προβλήματα στην κάλυψη ακτινοχειρουργικής θεραπείας από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.''

Ο Συνήγορος του Πολίτη παρενέβη προκειμένου να επανεξεταστεί η άρνηση της διοίκησης του ΕΟΠΥΥ να αποδώσει σε ασφαλισμένους του το συμπληρωματικό ποσό που τους ζητήθηκε από συμβεβλημένη ιδιωτική κλινική για τη διενέργεια στερεοτακτικής ακτινοχειρουργικής θεραπείας το καλοκαίρι του 2012 και έως τη θεσμοθέτηση με υπουργική απόφαση της νέας κοστολόγησης.

Πράγματι το διοικητικό συμβούλιο του ΕΟΠΥΥ αποφάσισε την αποζημίωση των συγκεκριμένων ασφαλισμένων, ικανοποιώντας τα αιτήματά τους.