Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

Σχετικά με την παραλαβή φαρμάκων για πρόκληση ωοθυλακιορρηξίας και εξωσωματικής γονιμοποίησης από τα φαρμακεία Ε.Ο.Π.Υ.Υ.