Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΑΤΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ