Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΔΟΜΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α/2013)

Συνημμένο Αρχείο: