Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ ΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ

Συνημμένο Αρχείο: