Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

Τροποποίηση της υπ’ αριθμόν Υ4α/147881 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1851 Β 25/11/2010), περί της Ολοήμερης λειτουργίας Νοσοκομείων

Συνημμένο Αρχείο: