Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. /οικ.37804/2013 (ΦΕΚ 1023/Β/25-4-2013) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ:"ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΕΣΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΑΠΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΣ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΟΥΣ"

Συνημμένο Αρχείο: