Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

Υ.Δ.Μ. Κατάθεση σχεδίου νόμου για τα «Ανοιχτά Δεδομένα»

Κατάθεση σχεδίου νόμου για τα «Ανοιχτά Δεδομένα»