Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Μεταβολές στις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης από 1.1.2013 και εφεξής