Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ: Ανακοίνωση πίνακα οριστικών αποτελεσμάτων που προέκυψε από την προκήρυξη της 4/10/12