Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ''Αυτοδίκαια παράταση των πάσης φύσεως προσωπικού μέχρι τέλους του έτους''