Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ''Πληρωμές ληξιπροθέσμων οφειλών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. έως και 31.12.2011''

Πληρωμές ληξιπροθέσμων οφειλών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. έως και 31.12.2011