Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ''Ψήφιση τροπολογίας του Υπουργείου Υγείας για τις μεικτές εφημερίες''

Γραφείο Τύπου Υπουργού

Αθήνα, 28 Αυγούστου 2013

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα:Ψήφιση τροπολογίας του Υπουργείου Υγείας για τις μεικτές εφημερίες.

Ψηφίστηκε σήμερα στην Βουλή των Ελλήνων η τροπολογία του Υπουργείου Υγείας με την οποία ρυθμίστηκε το θέμα των μεικτών εφημεριών, προκειμένου να καταστεί εφικτή η πληρωμή τους από την αρχή του τρέχοντος έτους, ένα πάγιο αίτημα των νοσοκομειακών ιατρών.

Παράλληλα ρυθμίστηκαν διαδικαστικά θέματα των ειδικοτήτων των ιατρών τα οποία προέκυψαν κατά την αλλαγή χρήσης συγκεκριμένων νοσοκομείων.