Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ‘’ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΝΟΣΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ICD-10 ΕΚΔΟΣΗ 2008 ΤΟΜΟΣ 1 ΤΕΥΧΟΣ Aa’’