Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

Υπόμνημα του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης προς τον Πρωθυπουργό κ. Αντώνιο Σαμαρά στα πλαίσια της 79ης ΔΕΘ

Εξοχότατε κ. Πρωθυπουργέ,

Ο Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης επ’ ευκαιρία της 79ης ΔΕΘ επέλεξε να μην αναφερθεί στα πολλαπλά συσσωρευμένα προβλήματα του χώρου της υγείας.

Καίτοι οι αδικίες προς τον ιατρικό κόσμο εντείνονται και απειλούν ακόμη και την βιωσιμότητα των ιατρείων και κυρίως των εργαστηρίων, που αντιμετωπίζονται με δυσμενέστερους όρους από άλλους παρόχους υγείας και τα χρόνια προβλήματα του χώρου (υπερπληθυσμός, γραφειοκρατία) παραμένουν, συνειδητά εκτιμούμε την ανάγκη υποβολής προτάσεων αναπτυξιακού χαρακτήρα στην συγκεκριμένη συγκυρία.

Πεποίθηση μας είναι ότι η αποδοχή και υλοποίηση των προτάσεων μας που αρθρώνονται γύρω από την Μακεδονία με επίκεντρο την Θεσσαλονίκη μπορούν να μετατρέψουν τον ‘’κλασικά αντιπαραγωγικό‘’ τομέα της υγείας σε μοχλό ανάπτυξης για την περιοχή.

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

 

      1. ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ.

Οι Μ.Η.Ν ως ευέλικτες δομές παροχής υπηρεσιών υγείας χαμηλού κόστους και υψηλού επιπέδου αποτελούν ιδανικό εργαλείο ανάπτυξης για την εξυπηρέτηση ασθενών από το εσωτερικό και την προσέλκυση ασθενών από το εξωτερικό.

Τρία χρόνια μετά την ψήφιση από την βουλή το 2011, και με καθυστέρηση δεκαετιών, το 2014 εξεδόθη επιτέλους υπουργική απόφαση που προβλέπει τους όρους λειτουργίας τους, αφού πρώτα ακρωτηριάσθηκε νομοθετικά ο ρόλος τους ως προς το εύρος των εκτελούμενων πράξεων. Το καθεστώς των Μ.Η.Ν θεωρούμε ότι πρέπει να επεκταθεί σε όλο το εύρος των ιατρικών πράξεων που δεν απαιτούν νοσηλεία πέραν των 24 ωρών με κλιμακωτές προϋποθέσεις ανάλογες του εύρους των πράξεων που θα εκτελούνται. Η σημερινή Υπουργικήαπόφαση, καίτοι καλύτερη από το χθες, θέτει όρους που καθιστούν την λειτουργίατους ασύμφορη για τις απλές πράξεις και απαγορευμένη για τις επιστημονικά και οικονομικά ουσιώδεις.

 

      2.    ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΣΠΑ.

Οι αλλαγές στην α’ βάθμια κυρίως υγεία δημιούργησαν πρόσφατα μια επιχειρηματική κινητικότητα χαμηλού κόστους από τον ιατρικό κόσμο, που σκοπεύει στην κάλυψη των κενών του δημόσιου συστήματος. Με δεδομένη την έλλειψη πόρων και τις δυσχέρειες χρηματοδότησης ζητούμε το ΕΣΠΑ της υγείας να μην αναλωθεί σε επιπλέον δημόσιες υποδομές αλλά να στηρίξει την επιχειρηματικότητα των ιατρών ενισχύοντας νέες δράσεις τους (πολυιατρεία μονάδες υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, σταθμούς προληπτικού ελέγχου, Μ.Η.Ν, εργαστήρια, καινοτόμες δράσεις κλπ)

 

3.  ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΕΝΔΟΧΩΡΑ ΜΕ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ.

Η πόλη μας διαθέτει γεωγραφικά πλεονεκτήματα και υποδομές που παραμένουν αναξιοποίητες προς την προσέλευση ασθενών από το εξωτερικό παρά τις πολλαπλές ιδιωτικές προσπάθειες. Η δεδομένη αναγκαιότητα στρατηγικού σχεδιασμού κοινών δράσεων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα ζητάμε να περιέλθει σε φορέα με κορμό τον Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης και την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας υπό το ΥΥΚΑ και χρηματοδότηση από δημόσιους, ιδιωτικούς και κοινοτικούς πόρους.

 

4.      ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ.

Η μεταφορά της έδρας του ΕΟΜ στην Θεσσαλονίκη συμπληρώνει συμβολικά και ουσιαστικά τις προηγούμενες τρεις προτάσεις μας. Ζητούμε την εγκατάσταση του ΕΟΜ στην πόλη μας για λόγους

Α) Ιστορικούς:

Στην Θεσσαλονίκη την δεκαετία του 1960 πραγματοποιήθηκε η πρώτη μεταμόσχευση νεφρού στην Ελλάδα και από τις πρώτες στην Ευρώπη από τους κ.κ. καθηγητές Μαρσέλο και Τούντα.     

Β) Ουσιαστικούς:

Στη Θεσσαλονίκη πραγματοποιούνται οι περισσότερες μεταμοσχεύσεις της χώρας με επέκταση σε όλα τα πεδία των μεταμοσχεύσεων.

Γ) Προοπτικής:

Λόγω γεωγραφικής θέσης και έχοντας πλεονεκτήματα επί των γειτονικών χωρών σ αυτόν τον τομέα της επιστήμης.

 

        5.    ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Η χρόνια αυτή έλλειψη της πόλης μας πιστεύουμε ότι πρέπει να καλυφθεί. Ο υπάρχον από χρόνια σχεδιασμός για την ανέγερση παιδιατρικού νοσοκομείου θα πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα της κυβέρνησης.

 

       6.    ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

Αποτελεί μείζονα αναχρονισμό για την χώρα μας η αποκλειστικά δημόσια γ’ βάθμια εκπαίδευση και μεταπτυχιακή ιατρική εξειδίκευση. Αισθανόμαστε αναγκαία την ταχεία προπαρασκευή νομοθετικού πλαισίου που θα επιτρέπει την ιατρική εκπαίδευση σε ιδιωτικούς φορείς ώστε και η αιμορραγία της εθνικής οικονομίας να σταματήσει και έσοδα από άλλες χώρες να προκύψουν. Στην κατεύθυνση αυτή η Θεσσαλονίκη θέλουμε να είναι πρωτοπόρα και προτείνουμε ενδεχόμενη πιλοτική εφαρμογή μέτρων να γίνει εδώ με την συνδρομή όλων μας.

 

Εξοχότατε Κύριε Πρωθυπουργέ

Αισθανόμαστε ότι όλοι οφείλουμε στον τομέα μας να συμβάλουμε στην διαμόρφωση άλλου βιώσιμου και ευτυχούς μέλλοντος για την χώρα μας. Δυστυχώς όμως οι πολλαπλές αλλαγές στο χώρο της υγείας τα τελευταία χρόνια εκτιμούμε ότι δεν αγγίζουν τον πυρήνα των προβλημάτων, αντίθετα συσσωρεύουν αναίτια θλίψη, πόνο και αίσθημα αδικίας σε γιατρούς και ασθενείς. Τα αίτια αυτής της αποτυχίας είναι πολιτικά και ιδεολογικά αλλά αναστρέψιμα εφόσον υπάρξει βούληση. Προς την κατεύθυνση αυτή αισθανόμαστε ότι μπορούμε και θέλουμε να συμβάλουμε.

 

 Ο Πρόεδρος

Ο Γεν. Γραμματέας

 Dr. Εξαδάκτυλος Αθανάσιος

ΝίτσαςΝικόλαος