Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

ΦΕΚ 188Β' 4.2.2013 ''Ποσοστό έκπτωσης για εξόφληση χρεών Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 2011''