Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

ΦΕΚ 2003/14.8.13 Καθορισμός πρόσθετων - ειδικών κριτηρίων επιλογής προσωπικού για την στελέχωση νοσοκομειακών δομών στο πλαίσιο της διαδικασίας ανασυγκρότησης Φορέων και Δομών εποπτείας του Υπουργείου Υγείας

Συνημμένο Αρχείο: