Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

ΦΕΚ 2247: Ανακοίνωση που αφορά στην κινητικότητα των υπαλλήλων του Υπουργείου Υγείας που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα δυνάμει του άρθρου 90 ν.4172/2013

Συνημμένο Αρχείο: