Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

Χαρακτηρισμός ως άγονων, απομακρυσμένων, νησιωτικών και προβληματικών περιοχών για την παροχή κινήτρων στους επικουρικούς ιατρούς

Συνημμένο Αρχείο: