Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

05/05/2014 ΠΑ.Σ.Ι.ΔΙ.Κ. ''Ενημέρωση για την προκαταβολή μηνός Φεβρουαρίου 2014''

Αθήνα, 05/05/2014

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 

  Σας κοινοποιούμε τις Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης που αφορούν την αποπληρωμή της προκαταβολής μηνός Φεβρουαρίου 2014 για τις υποβληθείσες δαπάνες αυτού του μήνα, για τα Διαγνωστικά Κέντρα και Εργαστήρια, προς ενημέρωση σας.

Διαγνωστικά Κέντρα (Μορφή pdf)
Διαγνωστικά Εργαστήρια (Μορφή pdf)

                       Ο  Πρόεδρος                                      Ο  Γεν. Γραμματέας
                         Δρ.  Γεώργιος  Βουγιούκας                              Ιωάννης  Καραμηνάς
                        Ιατρός Ακτινολόγος                                        Βιοχημικός