Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

06/07/2015 ΠΑ.Σ.Ι.ΔΙ.Κ. - Απαλλαγή χρήσης φορολογικού μηχανισμού ( ΠΟΛ 1134/2015 )

Αθήνα, 06/07/2015

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ


   Σας ενημερώνουμε ότι η Γ.Γ.Δ.Ε. εξέδωσε νέα ΠΟΛ μέσω της οποίας απαλλάσσει τα Διαγνωστικά Κέντρα και Εργαστήρια από τη χρήση φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού για την έκδοση αποδείξεων λιανικών συναλλαγών.

ΠΟΛ 1134/25-06-2015   

   Ο Πρόεδρος                           Ο Γεν. Γραμματέας
Δρ Γεώργιος Βουγιούκας                 Ιωάννης Καραμηνάς
Ιατρός Ακτινολόγος                         Βιοχημικός