Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

09/05/2014 ΠΑ.Σ.Ι.ΔΙ.Κ. ''Υπουργική Απόφαση claw back 2014''

Αθήνα, 09/05/2014


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


    Σας κοινοποιούμε την Υπουργική Απόφαση (Φ.Ε.Κ. 1145/Β’/06-05-2014) με την οποία καθορίζεται το Claw back τρέχοντος έτους, προς ενημέρωση σας.

Φ.Ε.Κ. 1145/2014 – Claw back 2014 (Μορφήpdf)

       Ο Πρόεδρος                               Ο Γεν. Γραμματέας
  Δρ. Γεώργιος Βουγιούκας                      Ιωάννης Καραμηνάς
 Ιατρός Ακτινολόγος                              Βιοχημικός