Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

1)Η Ο.Ε.Ν.Γ.Ε. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΝΑΠΑΥΣΗΣ (ΡΕΠΟ) ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΓΕΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΑ 2)Ψήφισμα του Γενικού Συμβουλίου της Ο.Ε.Ν.Γ.Ε. για την επαναφορά της υγειονομικής διάταξης Λοβέρδου