Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

10/9/2015 Δελτίο Τύπου Π.Ι.Σ.: Να καταβληθούν τα οφειλόμενα στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.