Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

11/1/2013 ΘΕΣΕΙΣ Σ.Ε.Ι.Π.Ι. για τη διαβούλευση κριτηρίων ποιότητας εργαστηρίων