Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

11/1/2013 ΠΑ.Σ.Ι.ΔΙ.Κ. ''Ενημέρωση από συνάντηση με Υπηρεσιακούς Παράγοντες των Υπουργείων Υγείας και Οικονομικών''

Ενημέρωση από συνάντηση με Υπηρεσιακούς Παράγοντες των Υπουργείων Υγείας και Οικονομικών