Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

11/12/2012 Π.Ι.Σ. ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ