Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

11/4/2014 Π.Ο.Σ..Ε.Υ.Π.-Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ''ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΑΜΕΣΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ''

11-04-2014
Δελτίο Τύπου ΠΟΣΕΥΠ-ΕΟΠΥΥ

Έγινε έκτακτη συνάντηση σήμερα του προεδρείου της Ομοσπονδίας, του προεδρείου του ΠΙΣ και του ΙΣΑ με τον Υπουργό Υγείας και με κύριο έκτακτο θέμα την άμεση σύναψη συμβάσεων, όσων γιατρών υπηρετούσαν στον ΕΟΠΥΥ και επέλεξαν τη μη ένταξη στο ΠΕΔΥ, βασιζόμενοι στις δημόσιες επανειλημμένες δεσμεύσεις του υπουργού περί άμεσης σύναψης συμβάσεων.
Παρά τις διαβεβαιώσεις που μας είχαν παρασχεθεί προ 10ημέρου, ότι θα είχε εκδοθεί η απόφαση εντός εβδομάδος και θα ήταν δυνατή εν συνεχεία η άμεση σύναψη συμβάσεων, μετά λύπης μας πληροφορηθήκαμε ότι οι υπηρεσίες του υπουργείου, μεθόδευαν διαδικασία ανοικτής προκήρυξης με θέσπιση κριτηρίων και εν συνεχεία αξιολόγηση (;) κλπ, ήτοι διαδικασία που προβλέπεται να διαρκέσει όχι λιγότερο από 3-4 μήνες.
Επισημάναμε στον υπουργό την έντονη οργή και αγανάκτηση των γιατρών, που παρά τις υποσχέσεις και την δημόσια ηθική δέσμευση για την άμεση ελάχιστη αναγνώριση ως προς τουλάχιστον το συγκεκριμένο μέτρο, φαίνεται να επιλέγονται μεθοδεύσεις που στην πράξη αναιρούν όλα τα παραπάνω.
Κατόπιν αυτού, παρουσία όλων των εκπροσώπων των συλλογικών οργάνων, του Υπουργού, του Υφυπουργού, του Γεν. Γραμματέα του υπουργείου και των νομικών συμβούλων του, προτάθηκε και υιοθετήθηκε ως λύση, να ψηφισθεί τροπολογία που να ρυθμίσει το ζήτημα πολύ γρηγορότερα.
Η Ομοσπονδία που εκπροσωπεί και τους πρώην γιατρούς ΕΟΠΥΥ που επέλεξαν να είναι εκτός ΠΕΔΥ, προσδοκώντας ως ελάχιστο τη σύναψη σύμβασης, βασιζόμενοι στις δημόσιες δηλώσεις του υπουργού, αναμένει εντός βραχύτατου χρονικού διαστήματοςτην τήρηση των λόγων και δεσμεύσεων, διαφορετικά, αυτοί που τις παρείχαν με τόση ευκολία, θα είναι έκθετοι σε αναξιοπιστία και υπεύθυνοι για την απόλυτη δυσλειτουργία της πρωτοβάθμιας υγείας.

Για την Εκτελεστική Γραμματεία
Της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Γιατρών ΕΟΠΥΥ (ΠΟΣΕΥΠ-ΕΟΠΥΥ)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ...............................Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Α. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ................ Σ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ