Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

1/2/2013 Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ''Διευκρινήσεις σχετικά με την συμμετοχή ασφαλισμένων ΕΟΠΥΥ για την εκτέλεση παρακλινικών εξετάσεων σε ιδιωτικούς πάροχους υγείας''