Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

13/11/2012 Π.Ο.Σ.Ι.Π.Υ. Ενημέρωση – Ανάλυση του Νομοθετικού Πλαισίου για τις πληρωμές μας

13/11/2012 Π.Ο.Σ.Ι.Π.Υ. Ενημέρωση – Ανάλυση του Νομοθετικού Πλαισίου για τις πληρωμές μας