Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

13/12/2012 ΔΙΑΥΓΕΙΑ Προγράμματα καταπολέμησης των κουνουπιών, σχετική ενημέρωση και προφύλαξη του κοινού