Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

14/1/2013 ''Αποτελέσματα ιατρικών και οδοντιατρικών ειδικοτήτων περιόδου ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Εξεταστικής Επιτροπής Αθηνών''