Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

14/1/2013 Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ''ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ 1/1/2012''