Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

14/1/2013 Η.ΔΙ.Κ.Α. ''ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Επικαιροποιημένες οδηγίες χρήσης για το Ενιαίο Σύστημα Συνταγογράφησης Φαρμάκων & Παραπεμπτικών''

Ενημερώνουμε τους χρήστες ιατρούς του νέου συστήματος της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης που ξεκίνησε να λειτουργεί από την Δευτέρα 14 Ιανουαρίου 2013, ότι επικαιροποιημένες οδηγίες χρήσης της νέας εφαρμογής παρέχονται στο συνημμένο αρχείο.

Συνημμένο Αρχείο: