Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

14/4/2014 Π.Ι.Σ. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ''Συναντήσεις με το Υπ. Υγείας και την Επιτροπή Διαπραγμάτευσης''