Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

14/5/2014 Π.Ι.Σ. ''ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ''