Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

15/05/2014 ΠΑ.Σ.Ι.ΔΙ.Κ. ''Claw back 2015, rebate 2013 και επιτρεπόμενα όρια δαπανών για τους συμβεβλημένους παρόχους''

Αθήνα, 15/05/2014
 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ


  Σας κοινοποιούμε το Φ.Ε.Κ. 1202/Β’/12-05-2014 που αφορά το claw back 2013, το claw back 2015, το rebate 2013 καθώς και τα επιτρεπόμενα όρια δαπανών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας από τους συμβεβλημένους παρόχους υγείας, προς ενημέρωση σας.


Φ.Ε.Κ. 1202/Β’/12-02-2014 (Μορφή pdf)
Claw back 2015   

Ο Πρόεδρος                               Ο Γεν. Γραμματέας
Δρ. Γεώργιος Βουγιούκας                      Ιωάννης Καραμηνάς

Ιατρός Ακτινολόγος                              Βιοχημικός