Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

15/4/2014 Π.Ι.Σ. ''Συνάντηση με την Πανελλήνια Επιτροπή Διαπραγμάτευσης και τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.''